Giấy chứng nhận thành tích (màu xanh lục)

Ghi nhận sự biểu hiện vượt trội bằng mẫu Giấy chứng nhận Thành tích chính thức này với viền sặc sỡ. Nếu muốn, bạn chỉ cần tùy chỉnh văn bản, thay đổi bảng phối màu và in trên toàn trang.

PowerPoint

Giấy chứng nhận thành tích (màu xanh lục)

Mẫu khác tương tự

Giấy chứng nhận, Nhân viên của tháng (thiết kế chuỗi màu xám) PowerPoint
Chứng chỉ Học bổng (đường viền màu xanh trang trọng) PowerPoint
Giấy khen (viền xanh lục trang trọng) PowerPoint
Chứng nhận Đào tạo (thiết kế hình chuỗi màu tím) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình