Giấy chứng nhận hoàn thành (màu xanh lam)

Khen ngợi sự hoàn thành xuất sắc một dự án, lớp học hoặc chương trình đào tạo bằng mẫu giấy chứng nhận này với viền màu xanh lam trang trọng. Nếu muốn, bạn chỉ cần tùy chỉnh văn bản, thay đổi bảng phối màu và in trên toàn trang.

PowerPoint

Giấy chứng nhận hoàn thành (màu xanh lam)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình