Giấy chứng nhận hoàn thành (màu xanh lam)

Khen ngợi sự hoàn thành xuất sắc một dự án, lớp học hoặc chương trình đào tạo bằng mẫu giấy chứng nhận này với viền màu xanh lam trang trọng. Nếu muốn, bạn chỉ cần tùy chỉnh văn bản, thay đổi bảng phối màu và in trên toàn trang.

PowerPoint

Giấy chứng nhận hoàn thành (màu xanh lam)

Mẫu khác tương tự

Giấy chứng nhận, Nhân viên của tháng (thiết kế chuỗi màu xám) PowerPoint
Chứng chỉ Học bổng (đường viền màu xanh trang trọng) PowerPoint
Giấy khen (viền xanh lục trang trọng) PowerPoint
Chứng nhận Đào tạo (thiết kế hình chuỗi màu tím) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình