Hệ thống phân cấp sơ đồ tổ chức (màn hình rộng)

Trực quan hóa cơ cấu của một tổ chức bằng một biểu đồ tổ chức được tạo bằng đồ họa SmartArt. Mỗi cấp trong hệ thống phân cấp có một hộp văn bản để ghi vị trí của nhân viên hay các thành viên trong công ty của bạn. Bạn có thể dễ dàng thêm tên trong một cấp hoặc tạo một cấp mới trong hệ thống phân cấp sử dụng hộp văn bản đồ họa SmartArt. Bản chiếu này được thiết kế ở định dạng màn hình rộng và bạn có thể sử dụng nó như một bản chiếu độc lập hoặc trong một bản trình bày lớn hơn.

PowerPoint

Hệ thống phân cấp sơ đồ tổ chức (màn hình rộng)

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình