Hồ sơ cá nhân (Thiết kế chức năng)

Thiết kế đơn giản cho một hồ sơ cá nhân chức năng mang đến cho tài liệu của bạn một diện mạo chuyên nghiệp. Sử dụng mẫu thư ứng tuyển phù hợp cho một tập hợp đầy đủ. Đây là mẫu có thể truy nhập.

Word

Hồ sơ cá nhân (Thiết kế chức năng)

Mẫu khác tương tự

Sơ yếu lý lịch (hồ sơ cá nhân) Word
Danh sách người giới thiệu cho hồ sơ cá nhân (Thiết kế theo chức năng) Word
Hồ sơ cá nhân cho y tá điều dưỡng đã được cấp phép hành nghề Word
Thư xin việc Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình