Hồ sơ cá nhân theo chức năng (Thiết kế đơn giản)

Trình bày lịch sử làm việc, thành tích và kỹ năng được tổ chức theo chức năng hoạt động với mẫu hồ sơ cá nhân chuyên nghiệp này. Các mục cũng có trong học vấn và người giới thiệu.

Word

Hồ sơ cá nhân theo chức năng (Thiết kế đơn giản)

Mẫu khác tương tự

Sơ yếu lý lịch (màu) Word
Hồ sơ cá nhân theo Thứ tự thời gian (Thiết kế Đơn giản) Word
Hồ sơ cá nhân (Thiết kế không Thời gian) Word
Hồ sơ cá nhân Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình