Hoa tím trên nền màu lam (màn hình rộng)

Hình hoa màu tím trên nền màu lam xếp quanh nội dung của bạn trong bản trình bày màn hình rộng (16X9) này. Đây là mẫu thiết kế dễ thương để chia sẻ thông tin với gia đình và bạn bè, từ trẻ em cho đến người lớn. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Hoa tím trên nền màu lam (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình