Huy hiệu

Mẫu thiết kế đậm nét, cổ điển này bao gồm các phông chữ, màu sắc và hiệu ứng đồ họa kết hợp giúp nội dung mà bạn thêm vào sẽ phối hợp một cách hài hòa. Định dạng màn hình rộng (16:9) phù hợp cho mọi tình huống: sử dụng trong doanh nghiệp, trường học hoặc tại nhà.

PowerPoint

Huy hiệu

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình