Kế hoạch rèn luyện sức khỏe

Lên kế hoạch cho chương trình rèn luyện sức khỏe của bạn và ghi lại tiến triển của bạn bằng mẫu này. Mẫu này có các thể loại tập luyện và một tab riêng biệt theo dõi trọng lượng và tần suất tập. Nó cũng theo dõi cân nặng và số đo của bạn.

Excel

Kế hoạch rèn luyện sức khỏe

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày có cảnh thiên nhiên thanh bình (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày về chương trình luyện tập và sức khỏe (màn hình rộng) PowerPoint
Công cụ theo dõi việc rèn luyện sức khỏe Excel
Công cụ theo dõi giảm cân Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình