Khung giải đấu 16 đội

Sử dụng mẫu khung giải đấu trống này cho mọi thể loại thi đấu có 16 đội theo thể thức loại trực tiếp. Điền các đội tham gia thi đấu và khi xác định được đội thắng, hãy hoàn thành khung cho đến khi nhà vô định được xướng tên.

Excel

Khung giải đấu 16 đội

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình