Lưu đồ

Bạn đã bao giờ băn khoăn liệu có thể tạo được những kiểu lưu đồ nào trong Excel? Mẫu này có các ví dụ có thể giúp bạn. Hãy đến và khám phá các khả năng.

Excel

Lưu đồ

Mẫu khác tương tự

SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng PowerPoint
SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng PowerPoint
Ngân sách chi phí đơn giản Excel
Trình lập kế hoạch dự án Gantt Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình