Lịch ảnh 2013 (Thứ Hai-Thứ Bảy/Chủ nhật)

Với mỗi tháng của lịch 2013 này, hãy chèn hai bức ảnh gia đình bạn hoặc chủ đề ưa thích khác. Lịch này có định dạng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với Thứ Bảy và Chủ Nhật được kết hợp thành một hình vuông. Bạn có thể nhập lịch hẹn và sự kiện cho bất kỳ ngày nào. Tùy chỉnh mẫu này bằng cách thay đổi màu sắc và kiểu với các chủ đề PowerPoint. Dùng lịch này ở định dạng điện tử hoặc bản in.

PowerPoint

Lịch ảnh 2013 (Thứ Hai-Thứ Bảy/Chủ nhật)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình