Lịch ảnh 2017 (T2-CN)

Mẫu lịch ảnh hàng tháng này nổi bật với hình ảnh màu sắc cho từng tháng và mỗi tuần sẽ bắt đầu từ thứ Hai. In nguyên bản hoặc chèn ảnh của riêng bạn để cá nhân hóa lịch ngoại cỡ này. Thiết kế cho giấy 11 x 17 in-xơ (kích cỡ tờ báo).

Word

Lịch ảnh 2017 (T2-CN)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình