Lịch ảnh 2017 (T2-CN)

Đối với mỗi tháng trong lịch 2017 này, hãy chèn hai ảnh gia đình, vật nuôi hoặc các chủ đề yêu thích khác của bạn. Lịch có định dạng từ Thứ 2 tới Chủ nhật, đồng thời, bạn có thể nhập các cuộc hẹn và sự kiện cho bất kỳ ngày nào. Sử dụng lịch ở định dạng điện tử hoặc in một bản cứng.

PowerPoint

Lịch ảnh 2017 (T2-CN)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình