Lịch ảnh 2017 (T2-T7/CN)

Đối với mỗi tháng trong lịch này, hãy chèn hai ảnh gia đình bạn hoặc các chủ đề yêu thích. Lịch có định dạng từ Thứ hai đến Chủ nhật với Thứ bảy và Chủ nhật được kết hợp trong một hình vuông. Bạn có thể nhập các cuộc hẹn và các sự kiện cho ngày bất kỳ. Sử dụng lịch ở định dạng điện tử hoặc in một bản cứng.

PowerPoint

Lịch ảnh 2017 (T2-T7/CN)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình