Lịch 2013 (thứ Hai- Chủ Nhật)

Mẫu lịch năm 2013 này có các bản chiếu riêng cho từng tháng ở định dạng từ thứ Hai đến Chủ Nhật. Hãy nhập lịch hẹn và sự kiện cho bất kỳ ngày nào. Hoặc, bạn có thể sao chép trang đó cho bất kỳ tháng nào để thêm nó vào một nội dung thuyết trình khác. Tùy chỉnh mẫu này bằng cách thay đổi màu sắc và kiểu, sử dụng các chủ đề PowerPoint. Sử dụng lịch ở định dạng điện tử của nó hoặc in ra để trưng bày.

PowerPoint

Lịch 2013 (thứ Hai- Chủ Nhật)

Mẫu khác tương tự

Lịch làm việc hàng ngày Excel
Lịch giáo án Word
Lịch ảnh 2017 (T2-T7/CN) PowerPoint
Lịch niên học (mọi năm) Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình