Lịch 2017 (T2-CN, thiết kế hai móc treo)

Lịch treo tường đơn thuần trên nền trắng này sử dụng định dạng từ Thứ hai đến Chủ nhật. Bạn có thể tùy chỉnh màu và sử dụng 3 trang chiếu chuẩn ở cuối để thêm nội dung bản trình bày hoặc bạn có thể sao chép trang chiếu của tháng bất kỳ vào một bản trình bày khác.

PowerPoint

Lịch 2017 (T2-CN, thiết kế hai móc treo)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình