Lịch biểu hàng ngày

Mẫu này cho phép một gia đình theo dõi các nhiệm vụ hàng ngày của mỗi thành viên. Thành viên và nhiệm vụ được nhập vào tab nhập dữ liệu và việc xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu cho phép người dùng chọn từng mục từ danh sách thả xuống trên tab chính và xem lịch biểu của họ trong một lưới tuần.

Excel

Lịch biểu hàng ngày

Mẫu khác tương tự

Lịch làm việc hàng ngày Excel
Danh sách những mục cần kiểm tra cho Đám cưới (màu nước) Word
Bảng phân công Lớp Excel
Danh sách kiểm kê vật dụng trong nhà Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình