Lịch biểu việc nhà hàng tuần

Phân công những công việc hàng tuần trong gia đình với mẫu lịch biểu việc nhà này. Lập danh sách nhiệm vụ cần thực hiện, gán tên cho chúng, sau đó đánh dấu hoàn tất khi xong việc.

Excel

Lịch biểu việc nhà hàng tuần

Mẫu khác tương tự

Thông báo về Bé Trai Mới chào đời Word
Bản trình bày có chủ đề mùa thu vui tươi (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày ngày tựu trường tiểu học (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lá cây mỏng (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình