Lịch ca làm việc của nhân viên

Mẫu này cho phép bạn theo dõi một cách trực quan lịch làm việc của nhiều nhân viên bằng cách dùng bảng màu có thể tùy chỉnh được bằng Chủ đề Office.

Excel

Lịch ca làm việc của nhân viên

Mẫu khác tương tự

Lịch làm việc hàng ngày Excel
Báo cáo hàng năm Word
Bản trình bày tông màu trái đất (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày thiết kế y tế (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình