Lịch học tuần

Học sinh có thể theo dõi lịch tuần của họ với mẫu thanh lịch này. Chỉ cần nhập các mục vào đúng khe thời gian/ngày, đặt ưu tiên và thế là xong. Tạo một tab mới cho mỗi tuần và sử dụng nút chuyển qua lại để biểu thị mục đó đã hoàn tất.

Excel

Lịch học tuần

Mẫu khác tương tự

Báo cáo kiểu APA (Phiên bản thứ 6) Word
Bài nghiên cứu kiểu MLA Word
Bài luận kiểu MLA Word
Lịch năm học đại học Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình