Lịch một tháng trong năm bất kỳ

Khi bạn cần lịch một tháng nhanh và cơ bản, hãy sử dụng mẫu này. Chỉ cần chọn năm, tháng cùng ngày bắt đầu của tuần và bạn đã sẵn sàng sử dụng lịch. Mẫu sẽ in ra một tháng.

Excel

Lịch một tháng trong năm bất kỳ

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình