Lịch năm 2017 (T2-CN)

Mẫu lịch 2017 này có các trang chiếu riêng biệt cho mỗi tháng ở định dạng từ Thứ hai đến Chủ nhật. Nhập các cuộc hẹn và sự kiện cho ngày bất kỳ. Hoặc bạn có thể sao chép trang cho tháng bất kỳ để thêm trang đó vào một bản trình bày khác. Sử dụng lịch ở định dạng điện tử hoặc in lịch cho mục đích trưng bày.

PowerPoint

Lịch năm 2017 (T2-CN)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình