Lịch niên học 2014-2015 (tháng 7-tháng 6)

Mẫu lịch niên học trống để treo tường có nền trắng bắt đầu vào tháng 7 năm 2014 và kết thúc vào tháng 6 năm 2015, dùng định dạng thứ Hai - Chủ nhật. Bạn có thể tùy chỉnh màu và dùng 3 trang chiếu chuẩn ở cuối để thêm nội dung trình bày. Hoặc bạn có thể sao chép bất kỳ trang chiếu của tháng nào vào bản trình bày khác.

PowerPoint

Lịch niên học 2014-2015 (tháng 7-tháng 6)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình