Lịch sự

Khối màu xanh lam và mòng két với điểm nhấn màu cam kết hợp với hình tròn ở giữa ghi số bản chiếu sẽ sắp xếp thông tin trên trang chiếu của bản trình bày. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Lịch sự

Mẫu khác tương tự

Xanh Ion PowerPoint
Office Sáng 1 PowerPoint
Vệt Hơi nước Sẫm 1 PowerPoint
Tím có Giọt nước PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình