Lịch trình đi công tác

Sử dụng mẫu lịch trình này để theo dõi chi tiết chuyến công tác của bạn. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu trợ năng này cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.).

Word

Lịch trình đi công tác

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình