Lời nhắc nhở tắt điện thoại di động

Dùng áp phích này để nhắc nhở mọi người tắt điện thoại di động của họ. Các chữ cái màu đen với ảnh chiếc điện thoại di động màu cam.

Word

Lời nhắc nhở tắt điện thoại di động

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình