Lữ hành

Các đường thẳng màu vàng thu hút sự chú ý của người xem vào trong bản trình bày của bạn. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Lữ hành

Mẫu khác tương tự

Xanh Ion PowerPoint
Vệt Hơi nước Sẫm 1 PowerPoint
Office Sẫm 1 PowerPoint
Cam Berlin PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình