Lịch 2013 minh họa theo mùa, Thứ Hai - Chủ Nhật

Lịch 2013 với định dạng Thứ Hai tới Chủ Nhật có các hình minh họa khác nhau cho mỗi tháng. Các hình minh họa được phối hợp theo mùa: mùa Đông, mùa Xuân, mùa Hè và mùa Thu. Vì vậy bạn đừng quên, hãy ghi các cuộc hẹn, sự kiện, ngày sinh và các dịp đặc biệt khác vào lịch. In lịch trên khổ giấy 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Lịch 2013 minh họa theo mùa, Thứ Hai - Chủ Nhật

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình