Lịch 2015 minh họa theo mùa (thứ Hai - Chủ nhật)

Mẫu lịch 2015 có ảnh minh họa khác nhau cho mỗi tháng với tuần bắt đầu vào thứ Hai. Các hình minh họa được phối hợp theo mùa: mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Thêm các sự kiện, cuộc hẹn và dịp đặc biệt của bạn.

PowerPoint

Lịch 2015 minh họa theo mùa (thứ Hai - Chủ nhật)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình