Lịch ảnh hàng tháng 2013 (Thứ hai - Chủ nhật)

Mẫu lịch ảnh hàng tháng 2013 này nổi bật với hình ảnh đầy màu sắc cho mỗi tháng, với tuần bắt đầu từ Thứ hai. Bạn có thể giữ nguyên và in lịch ra cùng với các bức ảnh hoặc chèn ảnh của bạn vào để cá nhân hóa lịch cỡ lớn này. Được thiết kế cho khổ giấy 11 X 17".

Word

Lịch ảnh hàng tháng 2013 (Thứ hai - Chủ nhật)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình