Mẫu cho thư cá nhân (thiết kế màu lục xám mang tính thanh lịch)

Sử dụng mẫu này để mang tới sắc thái cá nhân cho thư của bạn. Chứa các ô cho ngày, lời chào, văn bản thư và biểu mẫu kết thúc.

Word

Mẫu cho thư cá nhân (thiết kế màu lục xám mang tính thanh lịch)

Mẫu khác tương tự

Đầu đề thư cá nhân Word
Mẫu Cho Phép Đi Tham quan thực tế (Trung học cơ sở - Trung học phổ thông) Word
Tiêu đề thư (Thiết kế Đỏ và Đen) Word
Tiêu đề thư (Thiết kế không Thời gian) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình