Mẫu cho thư cá nhân (thiết kế màu lục xám mang tính thanh lịch)

Sử dụng mẫu này để mang tới sắc thái cá nhân cho thư của bạn. Chứa các ô cho ngày, lời chào, văn bản thư và biểu mẫu kết thúc.

Word

Mẫu cho thư cá nhân (thiết kế màu lục xám mang tính thanh lịch)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình