Menu Sự kiện (Thiết kế đơn giản)

Thiết kế thực đơn cho sự kiện hay thực đơn bữa tối của riêng bạn với mẫu đơn giản này. Thay đổi ảnh để cá nhân hóa hoặc chỉ cần điền vào các mục để tạo một thực đơn có diện mạo thanh lịch. Tìm kiếm thiết kế dụng cụ để tìm thêm mẫu phù hợp.

Word

Menu Sự kiện (Thiết kế đơn giản)

Mẫu khác tương tự

Nhãn lọ (Thiết kế dụng cụ, 30 nhãn một trang, hoạt động được với Avery 5160) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình