Menu

Mẫu menu này lý tưởng cho bữa tiệc trang trọng hoặc các dịp khác. Tìm kiếm mẫu thiệp mời phù hợp để hoàn chỉnh bộ thiệp của bạn.

Word

Menu

Mẫu khác tương tự

Thực đơn lịch thiệp Word
Menu tiệc Năm Mới Word
Thực đơn sự kiện (Thiết kế đơn giản) Word
Bảng kế hoạch Bữa ăn Hàng tuần Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình