Menu tiệc Năm Mới

Mẫu menu tiệc này được thiết kế để đi cùng với bộ thiết kế Năm Mới, nhưng cũng có thể sử dụng cho lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7. Thay đổi màu sắc bằng cách dùng các chủ đề dựng sẵn trong Word.

Word

Menu tiệc Năm Mới

Mẫu khác tương tự

Menu Word
Thực đơn lịch thiệp Word
Thực đơn sự kiện (Thiết kế đơn giản) Word
Bảng kế hoạch Bữa ăn Hàng tuần Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình