Nơ Đen

Nền đen trắng với thiết kế thêu hoa này hoàn hảo cho sự kiện trang trọng hoặc album ảnh. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Nơ Đen

Mẫu khác tương tự

Xanh Ion PowerPoint
Cam Berlin PowerPoint
Office Sáng 1 PowerPoint
Vệt Hơi nước Sẫm 1 PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình