Nền bản trình bày phác thảo thành phố văn phòng kinh doanh (màn hình rộng)

Người xem có được cái nhìn từ trên không về thành phố hư cấu, được minh họa trong bản trình bày có thể truy nhập này. Bản phác thảo màu nâu đậm trên nền xanh lục phù hợp với các chủ đề như kinh doanh, kỹ thuật, kiến trúc, quy hoạch và bất động sản. Một biểu đồ mẫu, bảng và đồ họa SmartArt đã được đưa vào thiết kế mẫu màn hình rộng (16:9).

PowerPoint

Nền bản trình bày phác thảo thành phố văn phòng kinh doanh (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày kế hoạch kinh doanh (thiết kế màu lục ion, màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày ống màu lam kỹ thuật số dành cho doanh nghiệp (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày kế hoạch dự án kinh doanh (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình