Ngân sách gia đình nửa tháng

Nếu bạn được trả lương hai lần một tháng, mẫu này là dành cho bạn. Giúp bạn theo dõi các khoản thu nhập và chi phí. Rất nhiều chức năng và tính năng mới như các slicer và đường thời gian giúp cho việc theo dõi ngân sách của bạn trở nên thú vị và hiệu quả!

Excel

Ngân sách gia đình nửa tháng

Mẫu khác tương tự

Ngân sách chi phí đơn giản Excel
Công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân Excel
Ngân sách gia đình chung Excel
Ngân sách xu hướng chi phí Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình