Ngân sách mua sắm ngày lễ

Sắp xếp việc mua sắm trong ngày lễ của bạn cùng mẫu tiện dụng này. Ghi chú những thứ bạn muốn mua, chi phí của món đồ và liệu món đồ được đóng gói hay chưa. Hoàn toàn phù hợp để bạn bớt một chút ưu tư cho mùa mua sắm.

Excel

Ngân sách mua sắm ngày lễ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình