Ngân sách tiếp thị kênh

Sử dụng mẫu này, có thể kết hợp với ngân sách tiếp thị, để giúp bạn quyết định số tiền bạn muốn chi cho các hoạt động kênh tiếp thị của mình.

Excel

Ngân sách tiếp thị kênh

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình