Ngân sách tiếp thị kênh

Sử dụng mẫu này, có thể kết hợp với ngân sách tiếp thị, để giúp bạn quyết định số tiền bạn muốn chi cho các hoạt động kênh tiếp thị của mình.

Excel

Ngân sách tiếp thị kênh

Mẫu khác tương tự

SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng PowerPoint
Ngân sách chi phí đơn giản Excel
Báo cáo chi phí Excel
Công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình