Nguyên thủy

Một trang chiếu màu trắng gọn gàng, đơn giản với các đường nhấn màu lam giúp duy trì sự tập trung vào bản trình bày của bạn. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Nguyên thủy

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình