Nhật ký mức tiêu thụ xăng dầu trên mỗi km hành trình

Theo dõi số km đã đi và chi phí xăng dầu và theo dõi mẫu này tính toán giá trung bình của mỗi lít xăng dầu, số km đi được trên mỗi lít xăng dầu và chi phí trên mỗi km đi được. Bạn muốn biết quãng đường sắp tới trong chuyến đi của mình sẽ tốn bao nhiêu tiền? Hãy nhập số km trong hộp màu vàng và chi phí sẽ được tính toán cho bạn.

Excel

Nhật ký mức tiêu thụ xăng dầu trên mỗi km hành trình

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình