Nhãn địa chỉ phúc đáp (định dạng cơ bản, 80 nhãn một trang)

Tạo nhãn địa chỉ phúc đáp riêng của bạn với mẫu cơ bản này; chỉ cần nhập tên và địa chỉ của bạn một lần, tất cả các nhãn sẽ tự động cập nhật. Các nhãn có kích thước 1/2 x 1-3/4 inch và hoạt động được với Avery 5167, 5267, 6467, 8167 và 8667.

Word

Nhãn địa chỉ phúc đáp (định dạng cơ bản, 80 nhãn một trang)

Mẫu khác tương tự

Nhãn Word
Danh thiếp (Không thời gian) Word
Thông báo về Bé Trai Mới chào đời Word
Thiệp mời Đám cưới Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình