Nhãn

Dùng mẫu nhãn vận chuyển này để tạo ra các nhãn cá nhân hóa cho một phong cách chuyên nghiệp. Mẫu này được thiết kế để phù hợp với các nhãn Avery 8164. Thay đổi vẻ ngoài bằng cách áp dụng các chủ đề dựng sẵn trong Word.

Word

Nhãn

Mẫu khác tương tự

Hóa đơn Word
Danh thiếp Word
Danh thiếp Word
Kế hoạch kinh doanh (Thiết kế màu đỏ) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình