Nhãn màu lam (80 nhãn mỗi trang)

Tạo nhãn của riêng bạn bằng mẫu này; chỉ cần nhập tên và địa chỉ của bạn một lần, tất cả nhãn sẽ cập nhật tự động. Dễ dàng tùy chỉnh phông chữ và màu sắc hoặc sử dụng mẫu nguyên bản. Các nhãn có kích thước 1/2" x 1-3/4", phù hợp với Avery 5167, 5267, 6467, 8167 và 8667. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Nhãn màu lam (80 nhãn mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình