Nhãn quà tặng góc cạnh (8 nhãn mỗi trang)

Tạo nhãn quà tặng của riêng bạn bằng mẫu này. Dễ dàng tùy chỉnh phông chữ và màu sắc hoặc sử dụng mẫu nguyên bản. Các nhãn này có kích thước 3-3/8" x 2-1/3", tương thích với Avery 5395, 8395 và 45395. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Nhãn quà tặng góc cạnh (8 nhãn mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình