Nhãn vận chuyển (thiết kế Chuyển màu màu lam, 10 nhãn mỗi trang)

Các nhãn thư này được phối hợp để đi kèm với các tài liệu doanh nghiệp khác. Mẫu trợ năng này có mười nhãn vận chuyển với kích thước 4 x 2 inch trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5163, 5263, 5523, 5663, 5963, 8163, 8463, 8663. Tìm kiếm thiết kế Chuyển màu màu lam để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Nhãn vận chuyển (thiết kế Chuyển màu màu lam, 10 nhãn mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình