Nhật ký chế độ ăn uống và tập thể dục

Đặt mục tiêu giảm cân, ghi nhật ký dữ liệu về thực phẩm và bài tập hàng ngày, đồng thời xem các biểu đồ cập nhật để cho thấy tiến trình của bạn. Mẫu có thể truy nhập này chứa một trang tính chế độ ăn để bạn ghi nhật ký lượng thực phẩm tiêu thụ, với số liệu về calo, cacbohydrat, đường và chất xơ, cùng với một trang tính tập thể dục để bạn ghi lại thời gian và lượng calo tiêu thụ cho các bài tập thể dục.

Excel

Nhật ký chế độ ăn uống và tập thể dục

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình