Nhãn Chèn CD (phù hợp với giấy Avery 693)

Tạo một nhãn chèn CD được cá nhân hóa bằng mẫu đen trắng bắt mắt này. Được thiết kế để sử dụng với giấy Avery 5693, bạn có thể nhanh chóng tạo ra nhiều bản một khi bạn cá nhân hóa mẫu. Rất tuyệt khi phải chuẩn bị quà vào phút cuối!

Word

Nhãn Chèn CD (phù hợp với giấy Avery 693)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình