Pa-nen ảnh sinh thái

Hãy bảo vệ môi trường với một bản chiếu mỗi lần theo mẫu về chủ đề sinh thái này, theo định dạng màn hình rộng (16X9). Các bức ảnh thiên nhiên về bầu trời, mặt nước và cỏ cây gợi cho khán giả nghĩ tới những lĩnh vực cần bảo vệ. Là giáo viên, bạn cũng có thể cân nhắc dùng mẫu này cho một số bài giảng khoa học.

PowerPoint

Pa-nen ảnh sinh thái

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình