Phân tích khả năng sinh lợi của khách hàng

Các chuyên gia tài chính, quản lý và bán hàng có thể dùng mẫu này để đánh giá khả năng sinh lợi tổng thể của các phân khúc khách hàng khác nhau. Nó có thể được điều chỉnh dễ dàng để tính toán khả năng sinh lợi của từng khách hàng. Nó bao gồm một tab biểu đồ có các hình ảnh tóm tắt.

Excel

Phân tích khả năng sinh lợi của khách hàng

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình